English Norsk
Kolberg Gruppen

Kolberg Gruppen består av selskaper eiet av Kolberg familien. Selskapene opererer innenfor områdene bil, finans og eiendom.

Kolberg familien har vært en av de ledende aktørene i norsk bilbransje siden 1906. I dag omfatter virksomheten primært utvikling og drift av selskapenes og familiens eiendommer samt forvaltning av gruppens finansielle aktiva.

Vi er langsiktige og aktive i de virksomhetene og engasjementene vi er involvert i.Postadresse: Postboks 6095  Etterstad, N-0601 Oslo      Besøksadresse: Ensjøveien 12d, Oslo     Tel: +47 2270 6100     Fax: +47 2270 6101        E-post: post@Kolberg.no